Bani pentru IMM-uri

1610

Investitorii privați au la dispoziție peste 50 de milioane de euro pe care îi pot accesa prin mecanismul financiar ADI ITI Delta Dunării.
Apelul deschis prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 dă posibilitatea accesării unor finanțări de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro pentru proiecte dedicate stimulării competitivităţii IMM-urilor, printre care construirea, modernizarea şi extinderea spațiilor de producție.
Sunt eligibile pentru co-finanțare. investiții finanțabile prin ajutor de stat regional (construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line); Investiții finanțabile prin ajutor de minimis (implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății); activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale) etc.
Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 23 februarie 2018 – 23 august 2018.