Despre noi

Misiune
Misiunea postului TV ACCENT este de a contribui la informarea reală, corectă şi promptă a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta telespectatorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului.

Scop
Realizarea unui program local de televiziune care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. TV Accent este un partener real al tulcenilor, o “Piaţă Civică” care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestor relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora.

Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată:
TV ACCENT Tulcea este un post local de televiziune, cu profil generalist. Titularul licenţei este S.C. AGORA MEDIA S.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Sabinelor nr. 21, bl. C1, sc. A, ap. 11. S.C. AGORA MEDIA S.R.L. este persoană juridică română cu unic asociat – Paul PRISADA, reprezentant legal.
Postul TV ACCENT este singurul program furnizat de S.C. AGORA MEDIA S.R.L. Firma nu mai editează şi alte publicaţii.