Mai mulți bani pentru concedii medicale

512

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Tulcea anunță că bugetul alocat de CNAS pentru asistenţă socială în caz de boli şi asistenţă socială pentru familie şi copii /plata concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2016 a permis plata la zi a cererilor depuse de angajatori, acesta fiind de altfel si unul dintre obiectivele stabilite şi realizate pentru acest an.
În trimestrul I, angajatorii au solicitat, pentru un număr de 4.347 persoane beneficiare, suma de 1.313.642 lei, cu 25,31 % mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015.
Aceste sume reprezintă restituiri efectuate către agenţii economici în baza legislației în vigoare.
Aceste cheltuieli au avut la bază solicitările venite din partea asiguraţilor, precum şi ale agenţilor economici care au depus cereri de recuperare a sumelor suportate din fondurile proprii de salarii. Cererile au fost onorate în măsura în care a fost asigurată documentaţia corespunzătoare prevăzută de reglementările legale.